نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/٢٩

خنده بر لب دارم ،گریه به دل....... 
ای عشق یادم تو را فراموش،یادم تورا فراموش