نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/۱/۳٠

درود بر شرف اوناکه
با این همه زمینه آماده واسه گناه کردن (ماهواره؛بدحجابی جامعه،CD,DVD،گوشی دم دست،و...)
تونستن جلوی خدا سرشون رو بالا بگیرن و گناه نکن.
واقعا دمشون گرم