نویسنده: ادل صفر - ۱۳٩٢/٢/٢

بعضی هاجوری با اب و تاب می گن برنارفیقان شرم باد ،
انگار خودشون تو رفقات سنگ تمام گذاشتند.