جملات زیبا ادل صفر

جملات زیبا-جملات پند اموز-جملات کوتاه-اس ام اس-پیامک ادل صفر

مرداد 94
2 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
11 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
9 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
13 پست
خرداد 93
36 پست
اسفند 92
39 پست
بهمن 92
50 پست
دی 92
27 پست
آذر 92
40 پست
آبان 92
57 پست
مهر 92
28 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
13 پست
تیر 92
65 پست
خرداد 92
57 پست
جملات_زیبا
179 پست
جالب
8 پست
شعر
34 پست
دفترشعر
25 پست
حدیث
7 پست
شعرمولوی
3 پست
حرف_دل
27 پست
توبه
1 پست
فازغم
1 پست
فقط_خدا
2 پست
حجاب
4 پست
متن_آهنگ
1 پست
متن_زیبا
3 پست
باحال
3 پست
دخترانه
8 پست
پسرانه
4 پست
پست_ثابت
4 پست
کودکانه
1 پست
شعر_بیدل
1 پست
شعرنو
1 پست
زیبا
5 پست
منتخب
2 پست