جملات زیبا خدا را عشق است.

آتشی نمى سوزاند "ابراهیم" را
و دریایى غرق نمی کند "موسى" را

کودکی، مادرش او را به دست موجهاى "نیل" می سپارد،
تا برسد به خانه ی فرعونِ تشنه به خونَش.

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند
سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد
مکر زلیخا زندانیش می کند
اما عاقبت بر تخت ملک می نشیند.

از این "قِصَص" قرآنى هنوز هم نیاموختی ؟!

که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهد،
نمی توانند.
او که یگانه تکیه گاه من و توست !
پس:
به "تدبیرش" اعتماد کن

به "حکمتش" دل بسپار

به او "توکل" کن.

/ 0 نظر / 9 بازدید