/ 2 نظر / 33 بازدید
llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir

سی سیب

سلام عیدتون مبارک عکس بسیار با مفهوم بلند است وبیانگر یک حقیقت تلخ است که ما با طبیعت می کنیم.