خدایا شکرت

جوانی در پایین شهر با خود گفت اوس کریم دمت گرم
دربالاشهر دختر خانمی گفت خدا جون مرسی
درسرسجاده مادری گفت الهی شکر
پدری نیز بر لبش الحمدالله
وبچه ای که قبل از خواب گفت خداجون دوست دالم!
....
و آن بالا خدا لبخندی از سر رضایت می زد.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید