ﻣﻦ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﯼ ﺧﺎﮐﻢ , ﺩﻝ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﯼ ﻣﻦ

ﻣﻦ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﯼ ﺧﺎﮐﻢ , ﺩﻝ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﯼ ﻣﻦ

خدایا ...

پــاکــــم کن ،پــاکــــــ ، پــاکــــ 

/ 1 نظر / 6 بازدید
پریوش

میشه لطف کنیدقالبتوعوض کنید چندباراومدم ورفتم دیدم مطالب اون گوشه است درستش کن وقت کردی