جملات زیبا اندیشه

ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﺘﺮﻧﺠﺎﺗﻪ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ

/ 1 نظر / 27 بازدید
محب ولایت

زندگی زيباست ای زيبا پسند زنده انديشان به زيبا می رسند آنقدر زيباست اين بی بازگشت كز برايش می توان از جان گذشت [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]