جملات جرات داشتن

کمی جرات داشته باشیم،هنگام مواجه با مشکلات سریع مث بید نلرزیم،حفظ خونسردی سخته اما کنترلش کنیم،خدا بهترین تکیه گاهه ازش ارامش وقوت دل بخوایم قوی باشیم و‌محکم نه شکننده و رنجور از خدا واسه همه قوت قلب واستواری می خوام‌،قوی باش دوست من

/ 1 نظر / 29 بازدید
رهگذر

زیبا وعالی بود متشکرم