چندشعربسیار زیبا

تورا آنگونه می خواهم که صحرا بوی باران را
که مرد عاشقی شب های بارانی خیابان را...
سعید تاج محمدی

کشتی‌ام بی ناخدا دارد به دریا می‌رود
وقت توفان است بسم الله رحمن الرحیم
قاسم صرافان

من اشک ها و سرفه های تازه ای دارم
ممنون که خوب آب و هوایم را عوض کردی
سهیل مهدیانی 

/ 0 نظر / 29 بازدید