جملات عید است اما...

عید است
اما همه خوشحال نیستند
با اینکه چند دقیقه از ساعت تحویل سال گذشته بچه سر چها ر راه هنوز دارد بادکنک هایش را می فروشد
پدر دو شیفت کار می کند
مادر مریض است سر ساعت عید نوبت قرص بعدیش است
عید است اما همه خوشحال نیستند.
کاش اول دلی را خوشحال کنیم بعد نوبت خودمان برسد.
Badel13

/ 0 نظر / 35 بازدید