پست های ارسال شده در مهر سال 1392

یا نگین پنهان بقیع( ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ )

ﺑِﺴﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﺇِﻧَّﺎ ﺃَﻋْﻄﻴْﻨَﻚ ﺍﻟْﻜَﻮْﺛَﺮَ (1)ﻓَﺼﻞِّ ﻟِﺮَﺑِّﻚ ﻭَ ﺍﻧﺤَﺮْ (2) ﺇِﻥَّ ﺷﺎﻧِﺌَﻚ ﻫُﻮَ ﺍﻷَﺑْﺘﺮُ (3)ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﻳﺎﺕﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

حتی از من!

گفتم:خدایا از همه دلگیرم
گفت:حتی ازمن؟
گفتم خدایا دلم راربودند
گفت:پیش از من؟
گفتم:خدایا چقدر دوری
گفت:تو یا من؟
گفتم:خدایا تنهاترینم
گفت:پس من؟
گفتم:خدایا کمک خواستم
گفت:ازغیر من!؟
گفتم:خدایادوستت دارم
گفت:بیش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

ابر جملات فیس بوک

ﺗــــﻦ ﺯﻥ ﻣﯽ ﺗـــــﻮﻧﻪ ﻟــــﺬﺕ ﺑﺨــــﺶ ﺑﺎﺷـــــﻪ ...ﻭﻟــــﯽ ﻫــــﺮ ﺷـــــﻮﻧﻪ ﺯﻥ ﻧﻤﯽ ﺗــــﻮﻧﻪ ﺁﺭﺍﻣــــﺶﺑﺨــــﺶ ﺑﺎﺷــــﻪ    ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ 2 ﻧﻔﺮﻩ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید