پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

میلاد حضرت على اکبر(ع) و روز جوان

پیاﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ- ﺹ :ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻃﺎﻋﺖﺧﺪﺍﻱ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﺪ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ.ﻣﻴﻼﺩ ﺳﺮﻭﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

جملات فوق العاده زیبا، امیدوارکننده و موفقیت آمیز

بیاید از دیگران تقلید نکنىم.بیایید خودمان رابیابیم و خودمان باشیم. وقتی برای اولین بارصدای ماری مارگات مک براند،روی آنتن رادیو رفت.او ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

دﯾﺎﻟﻮﮒ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ گلادیاتور

ﺩﻳﺎﻟﻮﮒ ﻓﻴﻠﻢ ﮔﻼﺩﯾﺎﺗﻮﺭ:ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮﺱ: ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﮑﺴﯿﻤﻮﺱ ﺩﺳﯿﻤﻮﺱﻣﺮﯾﺪﯾﻮﺱ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﺷﻤﺎﻝ، ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺍﺭﺗﺶﻓﻠﯿﮑﺲ، ﺧﺪﻣﺘﮕﺬﺍﺭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ،ﻣﺎﺭﮐﻮﺱ ﺍﺭﻟﯿﻮﺱ. ﭘﺪﺭ ﭘﺴﺮ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 60 بازدید

ﺟﻤﻼﺕ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﺟﻤﻼﺕ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭ

کتابی رو خوندم که این نوشته ش خیلی برام جالب بود:من نمی توانم بنویسم!من می توانم بنویسم!من یک نویسنده ام!-------بهترین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

جملات عاشقانه دوست داشتن

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖﺍﻣﺎ ﻫﻮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖﻭ ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭﻡﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻋﻤﯿﻖ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید