جملات عاشقانه غمگین سفید می شوند،موهایم

ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ،
ﻣﻮﻫــــــﺎﯾَﻢ!
ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﺎﯾـــــﺪ ﺑﺰﻧﻢ،
_ ﻗﯿــــﺪِ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗـــــﻮ ﺭﺍ

 

/ 0 نظر / 28 بازدید