# جملات_زیبا_خدا

حتی از من!

گفتم:خدایا از همه دلگیرم
گفت:حتی ازمن؟
گفتم خدایا دلم راربودند
گفت:پیش از من؟
گفتم:خدایا چقدر دوری
گفت:تو یا من؟
گفتم:خدایا تنهاترینم
گفت:پس من؟
گفتم:خدایا کمک خواستم
گفت:ازغیر من!؟
گفتم:خدایادوستت دارم
گفت:بیش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید