# پیامک_مذهبی

میلاد حضرت على اکبر(ع) و روز جوان

پیاﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ- ﺹ :ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻃﺎﻋﺖﺧﺪﺍﻱ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﺪ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ.ﻣﻴﻼﺩ ﺳﺮﻭﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید