جملات زیبا بدحجابی و چشم چرانی

می گفتند روشنفکر نیست:چون از چشم چرانی مردان و بدحجابی زنان متنفر بود.

آهای روشن فکر!غیرت مردانه و حیای زنانه تضمین کننده امنیت و آرامش است 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید