جملات عاشقانه فقط نیستی

این روزا ازآن همه شورونشاط با تو بودن. . .
تورا دیدن. . . برای تو بودن
بخاطرتوآمدن . . . بایادتو برگشتن
شوق نگاه کردن به تو برای شکار لبخندی
دراختیار توبودن وتمام لحظه هایم راباشوق تو پرکردن. . .
خبری نیست. . .
تنها خبری که دارم این است که " تو نیستی " تنها چیزیست که میدانم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید