جملات عاشقانه

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ
ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺘﻮﻥ ﺑﮕﻪ ﻋﺸﻘﻢ؟؟؟
ﻭﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻪ. ﺩﻧﯿﺎﯼ
ﻣﻨﻪ . ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻪ ...
ﺁﺥ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻐﺾ ﭘﺸﺖ
ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ ...
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﺍ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ .

/ 1 نظر / 4 بازدید
پایگاه اطلاع رسانی تربیت معلم

با سلام پایگاه اطلاع رسانی تربیت معلم در زمینه سوالات امتحانی مقطع ابتدایی و آموزش نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیک در خدمت آموزگاران و دانش آموزان گرامی می باشد . آدرس ما : www.mttc88.blogfa.com